News

WE LOVE ALL THINGS FRESH - NOT ONLY PRODUCTS04.07.2018

Taking care of our products not only in terms of taste and quality, but also in terms of their attractive appearance, we took it one step further. And so you can admire the effects of modifying our labels today!

Read more

Konkurs ofert 17.04.201828.06.2018

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w konkursie ofert projektu "Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasob?w genetycznych zwierz?t gospodarskich w warunkach zr?wnowa?onego rozwoju".

Read more